Adresas P. Vileišio g. 8, LT-39145 Pasvalys. Tel. (8 451) 34 505, faks. (8 451) 34 504. El. paštas pasvaliospec@pasvaliospec.lt

Mokykla vykdo pradinio, pagrindinio, socialinių įgūdžių ugdymo individualizuotas  ir neformaliojo švietimo programas. Mokiniams išduodami mokymosi pasiekimus įteisinantys dokumentai: pradinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas; pagrindinio ugdymo programos pirmosios dalies baigimo pažymėjimas; pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas; vidurinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas.

2020-2021 m.m. Strateginis veikos planas

Metinis veiklos planas

2021-2022 m.m. ugdymo planas

2022 m. mėnesių veiklos planai

 2021 m. mėnesių veiklos planai