Adresas P. Vileišio g. 8, LT-39145 Pasvalys. Tel. (8 451) 34 505, faks. (8 451) 34 504. El. paštas pasvaliospec@pasvaliospec.lt

Pasvalio „Riešuto“ mokyklos organizacinė struktūra (schema)

MOKYTOJAI, GRUPIŲ AUKLĖTOJAI, MOKYTOJŲ IR GRUPIŲ AUKLĖTOJŲ PADĖJĖJAI

 Mokytojo vardas,
pavardė
 Pareigybės pavadinimas  Mokytojo kvalifikacinė
kategorija
Rima Lopetkienė Muzikos mokytoja Mokytoja
Violeta Lazickienė Informacinių technologijų mokytoja Vyr. mokytoja
Birutė Ladygienė Tikybos, etikos, gamta ir žmogus, biologijos, teatrinių žaidimų mokytoja Vyr. tikybos mokytoja,  mokytoja (nesuteikta kvalifikacinė kategorija)
Simona Kondrotienė Lietuvių kalbos mokytoja Mokytoja
Klaudijus Ulskis Istorijos, ekonomikos, gamta ir žmogus, biologijos, technologijų mokytojas Vyr. mokytojas
Virginija Tervydienė Pagrindinio ugdymo lavinamosios klasės ir geografijos mokytoja Mokytoja metodininkė
Virginija Bručienė Technologijų, meninių, darbų, socialinių įgūdžių ugdymo klasės mokytoja Vyr. mokytoja
Diana Vegienė Kūno kultūros, gydomosios kūno kultūros, fizinės veiklos, individualios gyd. kūno kultūros mokytoja Mokytoja metodininkė
Tadas Mulevičius Kūno kultūros, individualios gyd. kūno kultūros mokytojas Vyr. mokytojas
Vida Rutienė Socialinių įgūdžių ugdymo klasės mokytoja Mokytoja metodininkė
Brigita Macijauskienė Specialiosios pradinės klasės mokytoja Mokytoja
Vilma Gumbelevičienė Matematikos, dailės mokytoja Mokytoja
Rasa Gailiūnienė Pagrindinio ugdymo specialiųjų klasių, teatrinių žaidimų mokytoja Vyr. mokytoja
Ligita Stacevičienė Pagrindinio ugdymo specialiosios klasės mokytoja Vyr. mokytoja
Virginijus Vaikšnoras Neformaliojo švietimo mokytojas Mokytojas metodininkas
GRUPIŲ AUKLĖTOJAI   
Jūratė Bajariūnienė Grupės auklėtoja  Vyr. auklėtoja
Vilma Šileikienė Grupės auklėtoja  Vyr. auklėtoja
Audronė Krištapavičiūtė Grupės auklėtoja  Vyr. auklėtoja
Aušra Balčiūnienė Grupės auklėtoja  Vyr. auklėtoja
Lina Piliponienė Grupės auklėtoja  Auklėtoja
Virginijus Vaikšnoras Grupės auklėtojas  Auklėtojas
Jolanta Kondrotienė Grupės auklėtoja  Auklėtoja
Aušra Veltenienė Grupės auklėtoja vaiko auginimo atostogose
   MOKYTOJŲ PADĖJĖJAI
Daiva Baronienė    vaiko auginimo atostogose
Ornela Langienė    
Nerija Armonaitė    
Lina Piliponienė    
Violeta Šležienė    
Gabija Valiukaitė    
Vida Beinoravičiūtė    
Jolanta Kondrotienė    
Kristina Tunikaitienė    
GRUPIŲ AUKLĖTOJŲ PADĖJĖJOS
Toma Valiukienė    
Monika Vainickaitė    
 Pareigos  Vardas, pavardė Telefonas  El. paštas
Sekretorė (raštinė) Ligita
Šimeliūnienė
8 451 34 505 Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Direktorė Gintė
Januškevičienė
(8 451) 34 326
+370 608 47788
Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Direktoriaus pavaduotoja
ugdymui
Rita
Vaikšnorienė
+370 618 33175 Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Direktoriaus pavaduotoja
neformaliojo švietimo organizavimui
Loreta
Kavaliauskienė
+370 618 33264 Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Direktoriaus pavaduotojas
ūkio reikalams
Aidas
Šimeliūnas
+370 610 22854 aidas.simeliunas@pasvaliospec.lt 
Vyr. buhalterė Sonata
Matelienė
(8 451) 34 504 Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valgyklos vedėja  Jolanta Pilkienė +370 699 59060 Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Socialinės globos padalinys +370 618 72632  
 Pareigos  Vardas, pavardė Telefonas  El. paštas
Socialinė pedagogė Ramūnė
Kurmilavičienė
 +370 645 16514 Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Logopedė Ingrida
Mainionytė
 +370 627 69611 Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Psichologė Simona
Stapulionienė
  vaiko auginimo atostogose
Logopedė Rita
Vaikšnorienė
   
Logopedė Ligita
Stacevičienė
   
Bendrosios praktikos
slaugytoja
Asta
Šilkūnaitė
    8451-34505  
Bendrosios praktikos
slaugytojos padėjėja
Danguolė
Vaitkevičienė
   
Mokyklos taryba
Pirmininkė Jūratė Bajariūnienė
Sekretorė  Ligita Stacevičienė
Nariai R. Gailiūnienė,  V. Savickienė, E. Valontukevičienė, E. Gumbelevičienė, E. Lešinskienė, O. Luzanovienė, A. Lekūnienė.
Metodinė taryba
Pirmininkė Brigita Macijauskienė
Sekretorė Simona Kondrotienė
Nariai V. Gumbelevičienė, V. Šileikienė, T. Mulevičius.
Mokytojų taryba
Pirmininkė Mokyklos direktorė Gintė Januškevičienė
Nariai Mokytojai, pagalbos mokytojui specialistai, grupių auklėtojai ir jų padėjėjai, socialinio globos padalinio socialiniai darbuotojai ir jų padėjėjai
Auklėtojų metodinė grupė
Pirmininkė Jūratė Bajariūnienė
Nariai Grupių auklėtojai ir grupių auklėtojų padėjėjos
Mokyklos darbo taryba
Pirmininkė  Vilma Gumbelevičienė
Sekretorė Aušra Rožėnienė
Nariai Diana Vegienė, Audronė Krištapavičiūtė, Lina Piliponienė, Vida Rutienė, Toma Valiukienė

Naudingos svetainės