Adresas P. Vileišio g. 8, LT-39145 Pasvalys. Tel. (8 451) 34 505, faks. (8 451) 34 504. El. paštas pasvaliospec@pasvaliospec.lt

2021 m. sausio mėn. Pasvalio Mariaus Katiliškio viešojoje bibliotekoje, minint sausio 13-osios trisdešimtmetį, mūsų mokyklos mokinių darbai eksponuojami virtualioje parodoje „30 metų laisvė vaikų kūryboje“.

BeFunky collage 6  BeFunky collage 6

Šiemet, sausio 14 dieną, Žiemos sporto šventė „Sportuojame žaisdami“ vyko kitaip. Žiemos sporto šventė šurmuliavo visą dieną, laikantis karantininio atsargumo, klasių, grupių srautų judėjimo. Mokiniai dalyvavo pedagogų pasiūlytose estafetėse, kūrybinėse veiklose. Mokyklos bendruomenė pasidžiaugė snieguota, bet ne žvarbia žiema.

  BeFunky collage 5 BeFunky collage 5 BeFunky collage 5

BeFunky collage 5 BeFunky collage 5

Pasvalio “Riešuto” mokykla Sausio 13-ąją paminėjo uždegdami vilties žvakutes languose, o per pirmąją pamoką mokytojai dalijosi asmenine ir kitų patirtimi. Laisvės gynėjams tariame AČIŪ, “ Atmintis gyva, nes liudija”.

sausio13 

 Pasidžiaukime - ,,2020 m. draugiškiausieji !" Dėkojame visiems, prisidėjusiems prie projekto: mokiniams, tėveliams, klasių vadovams, mokytojams.

Skaidrė3

Naujausia informacija apie koronavirusą. Skaitykite čia.

PASEKMĖS, GALINČIOS KILTI NESAUGIAI NAUDOJANT PIROTECHNIKOS PRIEMONES, BEI TEISINĖ ATSAKOMYBĖ UŽ PIROTECHNIKOS PRIEMONIŲ NAUDOJIMO TVARKOS PAŽEIDIMĄ. 

Kiekvienais metais gruodžio - sausio mėnesiais policijos įstaigos vykdo prevencines priemones, kuriomis siekiama užtikrinti tinkamą civilinių pirotechnikos priemonių apyvartą ir užkardyti pažeidimus, susijusius su civilinės paskirties pirotechnikos priemonių naudojimu, disponavimu ar prekyba. Tokių priemonių metu kasmet yra surašoma nemažai administracinių nusižengimų protokolų. Plačiau skaitykite čia

2020 m. gruodžio 1-4 dienomis mokyklos sporto salėje vyko baudų metimo varžybos. Baudas mėtėme laikydamiesi visų saugumo reikalavimų. Reikėjo kuo daugiau kartų įmesti į krepšį iš 50 metimų. Varžybose dalyvavo 5-10spec. klasių ir socialinių įgūdžių klasių mokiniai. Nugalėtojai buvo apdovanoti medaliais.

I vieta – Goda Katkevičiūtė (28 taškai)
II vieta – Marius Mikšys (21 taškas)
III vieta – Inesa Lašinskaitė (16 taškų)

krepsinis

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) VALDYMO PRIEMONIŲ PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖJE

2020 m. gruodžio 3 d. Nr. DV-826

Pasvalys

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies      2 punktu, Lietuvos Respublikos žmonių  užkrečiamųjų  ligų  profilaktikos  ir  kontrolės  įstatymo  21 straipsnio 5 dalimi, 22 straipsnio 2 dalimi, 25 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 11 straipsnio 3 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1225 redakcija), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ (su visais aktualiais pakeitimais), Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6

 1. sprendimu Nr. V-2543 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ (su visais aktualiais pakeitimais), Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimu Nr. V-2544 „Dėl pradinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ (su visais aktualiais pakeitimais), Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimu Nr. V-2545 „Dėl pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimu Nr. V-2546 „Dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų“atsižvelgdamas į Pasvalio rajono savivaldybės Ekstremaliųjų situacijų komisijos 2020 m. gruodžio 2 d. posėdžio protokolą Nr. ESK-10 bei siekdamas suvaldyti / sumažinti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimą Pasvalio rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) teritorijoje:
  1. N u r o d a u nuo 2020 gruodžio 7 d. iki 2020 m. gruodžio 22 d.:
   • Savivaldybės švietimo įstaigose pradinį, pagrindinį ir vidurinį ugdymą organizuoti nuotoliniu būdu;
   • neformalųjį vaikų švietimą Savivaldybėje vykdyti nuotoliniu būdu arba
  2. R e k o m e n d u o j u nuo 2020 m. gruodžio 7 d. iki 2020 m. gruodžio 22 d. Savivaldybės švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, vykdyti tik vaikų (kurių tėvai ekstremaliosios situacijos metu privalo dirbti) priežiūrą, o ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą organizuoti nuotoliniu būdu.
  3. P a v e d u:
   • Savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vyriausiajai specialistei Astai Pagojienei su įsakymu supažindinti Savivaldybės švietimo įstaigų vadovus;
   • Savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vedėjai Rasai Gedvilienei paskelbti įsakymą Savivaldybės interneto svetainėje;
   • Savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjui dr. Gvidui Viliui įsakymo vykdymo kontrolę.

Įsakymas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Regionų apygardos administraciniam teismui, skundą (prašymą) paduodant bet kuriuose šio teismo rūmuose, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Administracijos direktorius                                                                                        Povilas Balčiūnas

Visą savaitė iki lapkričio 16 d. vyko pasiruošimas Tolerancijos dienai: klasės, grupės dekoravo, dailino dienos simbolio — Tolerancijos dėlionės detalę. Šalia to su mokiniais buvo vedami pokalbiai, diskusijos: ,,Ar mes gyvename Tolerantiškoje visuomenėje?“ ,,Ar pastebime nepakantumo, netolerancijos atvejus mokykloje, klasėje, artimiausioje aplinkoje?“. Lapkričio 16 dieną vyko integruota buities darbų pamoka 6 spec. klasėje ,,Tolerancijos dėlionė“, kurią vedė mokytoja Virginija Bručienė, logopedė Ingrida Mainionytė ir socialinė pedagogė Ramūnė Kurmilavičienė.

tolerancija

Naudingos svetainės