Adresas P. Vileišio g. 8, LT-39145 Pasvalys. Tel. (8 451) 34 505, faks. (8 451) 34 504. El. paštas pasvaliospec@pasvaliospec.lt

Pasvalio „Riešuto“ mokyklos organizacinė struktūra (schema)

MOKYTOJAI, GRUPIŲ AUKLĖTOJAI, MOKYTOJŲ IR GRUPIŲ AUKLĖTOJŲ PADĖJĖJAI

 Mokytojo vardas,
pavardė
 Pareigybės pavadinimas  Mokytojo kvalifikacinė
kategorija
Rima Lopetkienė Muzikos mokytoja Mokytoja
Violeta Lazickienė Informacinių technologijų mokytoja Vyr. mokytoja
Birutė Ladygienė Tikybos, etikos, gamta ir žmogus, biologijos, teatrinių žaidimų mokytoja Vyr. tikybos mokytoja,  mokytoja (nesuteikta kvalifikacinė kategorija)
Simona Kondrotienė Lietuvių kalbos mokytoja Mokytoja
Klaudijus Ulskis Istorijos, ekonomikos, gamta ir žmogus, biologijos, technologijų mokytojas Vyr. mokytojas
Virginija Tervydienė Pagrindinio ugdymo lavinamosios klasės ir geografijos mokytoja Mokytoja metodininkė
Virginija Bručienė Technologijų, meninių, darbų, socialinių įgūdžių ugdymo klasės mokytoja Vyr. mokytoja
Diana Vegienė Kūno kultūros, gydomosios kūno kultūros, fizinės veiklos, individualios gyd. kūno kultūros mokytoja Mokytoja metodininkė
Tadas Mulevičius Kūno kultūros, individualios gyd. kūno kultūros mokytojas Vyr. mokytojas
Vida Rutienė Socialinių įgūdžių ugdymo klasės mokytoja Mokytoja metodininkė
Brigita Macijauskienė Specialiosios pradinės klasės mokytoja Mokytoja
Vilma Binzienė Matematikos, dailės mokytoja vaiko auginimo atostogose
Rasa Gailiūnienė Pagrindinio ugdymo specialiųjų klasių, teatrinių žaidimų mokytoja Vyr. mokytoja
Rita Kleibė Pagrindinio ugdymo specialiosios klasės mokytoja Mokytoja
Jūratė Bajariūnienė Neformaliojo švietimo mokytoja Mokytoja
Virginijus Vaikšnoras Neformaliojo švietimo mokytojas Mokytojas metodininkas
GRUPIŲ AUKLĖTOJAI   
Vilma Šileikienė Grupės auklėtoja  Vyr. auklėtoja
Audronė Krištapavičiūtė Grupės auklėtoja  Vyr. auklėtoja
Aušra Balčiūnienė Grupės auklėtoja  Vyr. auklėtoja
Lina Stankė Grupės auklėtoja  Auklėtoja
Virginijus Vaikšnoras Grupės auklėtojas  Auklėtojas
Jolanta Kondrotienė Grupės auklėtoja  Auklėtoja
Birutė Ladygienė Grupės auklėtoja Auklėtoja
   MOKYTOJŲ PADĖJĖJAI
Daiva Baronienė    
Ornela Langienė    
Nerija Armonaitė    
Lina Stankė    
Violeta Šležienė    
Asta Lekūnienė    
Jolanta Kondrotienė    
Kristina Tunikaitienė    
GRUPIŲ AUKLĖTOJŲ PADĖJĖJOS
Toma Valiukienė    
Monika Vainickaitė    vaiko auginimo atostogose
Simona Jurėnienė