Adresas P. Vileišio g. 8, LT-39145 Pasvalys. Tel. (8 451) 34 505, faks. (8 451) 34 504. El. paštas pasvaliospec@pasvaliospec.lt

Pasvalio „Riešuto“ mokyklos organizacinė struktūra (schema)

MOKYTOJAI, GRUPIŲ AUKLĖTOJAI, MOKYTOJŲ IR GRUPIŲ AUKLĖTOJŲ PADĖJĖJAI

 Mokytojo vardas,
pavardė
 Pareigybės pavadinimas  Mokytojo kvalifikacinė
kategorija
Rima Lopetkienė Muzikos mokytoja Mokytoja
Violeta Lazickienė Informacinių technologijų mokytoja Vyr. mokytoja
Birutė Ladygienė Tikybos, etikos, gamta ir žmogus, biologijos, teatrinių žaidimų mokytoja Vyr. tikybos mokytoja,  mokytoja (nesuteikta kvalifikacinė kategorija)
Simona Kondrotienė Lietuvių kalbos mokytoja Mokytoja
Klaudijus Ulskis Istorijos, ekonomikos, gamta ir žmogus, biologijos, technologijų mokytojas Vyr. mokytojas
Virginija Tervydienė Pagrindinio ugdymo lavinamosios klasės ir geografijos mokytoja Mokytoja metodininkė
Virginija Bručienė Technologijų, meninių, darbų, socialinių įgūdžių ugdymo klasės mokytoja Vyr. mokytoja
Diana Vegienė Kūno kultūros, gydomosios kūno kultūros, fizinės veiklos, individualios gyd. kūno kultūros mokytoja Mokytoja metodininkė
Tadas Mulevičius Kūno kultūros, individualios gyd. kūno kultūros mokytojas Vyr. mokytojas
Vida Rutienė Socialinių įgūdžių ugdymo klasės mokytoja Mokytoja metodininkė
Brigita Macijauskienė Specialiosios pradinės klasės mokytoja Mokytoja
Vilma Binzienė Matematikos, dailės mokytoja vaiko auginimo atostogose
Rasa Gailiūnienė Pagrindinio ugdymo specialiųjų klasių, teatrinių žaidimų mokytoja Vyr. mokytoja
Rita Kleibė Pagrindinio ugdymo specialiosios klasės mokytoja Mokytoja
Jūratė Bajariūnienė Neformaliojo švietimo mokytoja Mokytoja
Virginijus Vaikšnoras Neformaliojo švietimo mokytojas Mokytojas metodininkas
GRUPIŲ AUKLĖTOJAI   
Vilma Šileikienė Grupės auklėtoja  Vyr. auklėtoja
Audronė Krištapavičiūtė Grupės auklėtoja  Vyr. auklėtoja
Aušra Balčiūnienė Grupės auklėtoja  Vyr. auklėtoja
Lina Stankė Grupės auklėtoja  Auklėtoja
Virginijus Vaikšnoras Grupės auklėtojas  Auklėtojas
Jolanta Kondrotienė Grupės auklėtoja  Auklėtoja
Birutė Ladygienė Grupės auklėtoja Auklėtoja
   MOKYTOJŲ PADĖJĖJAI
Daiva Baronienė    
Ornela Langienė    
Nerija Armonaitė    
Lina Stankė    
Violeta Šležienė    
Asta Lekūnienė    
Jolanta Kondrotienė    
Kristina Tunikaitienė    
GRUPIŲ AUKLĖTOJŲ PADĖJĖJOS
Toma Valiukienė    
Monika Vainickaitė    vaiko auginimo atostogose
Simona Jurėnienė    
 Pareigos  Vardas, pavardė Telefonas  El. paštas
Sekretorė (raštinė) Ligita
Šimeliūnienė
(8 451) 34 505 Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Direktorė Gintė
Januškevičienė
(8 451) 34 326
8 608 47 788
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Direktoriaus pavaduotoja
ugdymui
Rita
Vaikšnorienė
8 618 33 175 Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Neformaliojo švietimo skyriaus
(bendrabučio) vedėja
Jūratė
Bajariūnienė
8 618 33 264 Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Direktoriaus pavaduotojas
ūkio reikalams
Aidas
Šimeliūnas
8 610 22 854 aidas.simeliunas@pasvaliospec.lt 
Vyr. buhalterė Sonata
Matelienė
(8 451) 34 504 Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valgyklos vedėja  Jolanta Pilkienė 8 699 59 060 Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Socialinės globos padalinys 8 618 72 632  
 Pareigos  Vardas, pavardė Telefonas  El. paštas
Socialinė pedagogė Ramūnė
Kurmilavičienė
 8 645 16 514 Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Logopedė Ingrida
Mainionytė
 8 627 69 611 Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Psichologė Simona
Stapulionienė
   
Logopedė Rita
Vaikšnorienė
   
Bendrosios praktikos
slaugytoja
Asta
Šilkūnaitė
 (8 451) 34 505  
Bendrosios praktikos
slaugytojos padėjėja
Danguolė
Vaitkevičienė
   
Mokyklos taryba
Pirmininkė Simona Kondrotienė
Sekretorė Aušra Stasiulionytė
Nariai  I. Mainionytė, K. Ulskis, O. Langienė, E. Lešinskienė, A. Baronienė, A. Lekūnienė, O. Luzanovienė
Metodinė taryba
Pirmininkė Brigita Macijauskienė
Sekretorė Simona Kondrotienė
Nariai V. Binzienė, V. Šileikienė, T. Mulevičius.
Mokytojų taryba
Pirmininkė Mokyklos direktorė Gintė Januškevičienė
Nariai Mokytojai, pagalbos mokytojui specialistai, grupių auklėtojai ir jų padėjėjai, socialinio globos padalinio socialiniai darbuotojai ir jų padėjėjai
Auklėtojų metodinė grupė
Pirmininkė Jūratė Bajariūnienė
Sekretorė Aušra  Balčiūnienė
Nariai Grupių auklėtojai ir auklėtojų, mokytojų padėjėjos 
Mokyklos darbo taryba
Pirmininkė Lina Stankė
Sekretorė Aušra Rožėnienė
Nariai Diana Vegienė, Audronė Krištapavičiūtė, Vida Rutienė, Toma Valiukienė