Adresas P. Vileišio g. 8, LT-39145 Pasvalys. Tel. (8 451) 34 505, faks. (8 451) 34 504. El. paštas pasvaliospec@pasvaliospec.lt

Mokykla vykdo pradinio, pagrindinio, socialinių įgūdžių ugdymo individualizuotas  ir neformaliojo švietimo programas. Mokiniams išduodami mokymosi pasiekimus įteisinantys dokumentai: pradinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas; pagrindinio ugdymo programos pirmosios dalies baigimo pažymėjimas; pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas; vidurinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas.

Mokykloje sudarytos sąlygos mokinių, socialinių paslaugų gavėjų maitinimui organizuoti. Maitinimas organizuojamas laikantis nustatytų maisto saugos ir maisto tvarkymo reikalavimų. Sudarytos sąlygos kiekvienam mokiniui, socialinių paslaugų gavėjui pavalgyti prie stalo. Socialinių paslaugų gavėjams, turintiems judėjimo negalią, sudaroma galimybė maitintis socialinės globos padalinio virtuvėlėje. Maisto paruošimas ir patiekalų įvairumas atitinka vaikų amžių ir sveikos mitybos rekomendacijas.

Mokykla dalyvauja pieno produktų vartojimo vaikų ugdymo ir švietimo įstaigose  ES programoje „vaisių ir  daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo ugdymo įstaigose“.

Mokykloje nereklamuojami maisto produktai ir jų įsigyti mokykloje negalima.

Maitinimo organizavimo tvarkos aprašas

Valgiaraštis 6–10 m. amžiaus vaikams

Valgiaraštis 11 m. amžiaus ir vyresniems vaikams